Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Datdobazan.com

 

Ngày có hiệu lực: ngày 06 tháng 12 năm 2019

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật dưới mọi hình thức. 

Thông tin khách hàng chỉ được Đất đỏ Bazan sử dụng vào mục đích cung cấp thêm các thông tin, kiến thức hữu ích và những chương trình khuyến mãi của chúng tôi áp dụng dành cho khách hàng của mình.

Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn, tôn trọng sự riêng tư của khách hàng.

Do đó, mọi thông tin khách hàng cung cấp cho Đất đỏ Bazan sẽ không được cung cấp cho bất cứ đơn vị nào khác. Ngoại trừ đơn vị giao hàng, đơn vị sẽ mang sản phẩm của chúng tôi tới tận tay của bạn.

bảo mật thông tin khách hàng

Các thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn dựa trên sự tự nguyện của bạn. Các thông tin do bạn cung cấp như sau:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
  • Số điện thoại cá nhân
  • Tài khoản cá nhân
  • Email cá nhân

Cách bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn trong dữ liệu riêng tư của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có các biện pháp để hạn chế nguy cơ rủi ro mất dữ liệu, lạm dụng, truy cập trái phép và thay đổi thông tin dữ liệu của bạn.

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Email xử lý vấn đề: Bazanviet@gmail.com.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ phản hồi thông tin của các bạn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Đất đỏ Bazan.